Spracovanie účtovníctva

- podvojné účtovníctvo 

- jednoduché účtovníctvo

- daňová evidencia

 

- spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

 

Spracovanie miezd

- komplexná evidencia miezd